Inledning

ÖSTHAMMARS SJÖSCOUTKÅRS HISTORA

Östhammars sjöscoutkår bildades 1937. En familj som flyttat från Norrtälje till Östhammar hade en son som hade varit scout i Norrtälje scoutkår. Han samlade snart ihop nya kompisar i Östhammar och drog dem med på scoutaktiviteter. Några föräldrar och dåvarande kommunalborgmästaren, David Blomqvist, blev intresserade och bildade en scoutkår. Kårens förste chef var dåvarande folkskolläraren Artur Gille. Artur lade under många år ner ett stort arbete för scoutverksamheten i Östhammar.

Det första stora lägret som Östhammars scoutkår deltog i var rikslägret "Tullgarnslägret" 1938. Under krigsåren fungerade scouterna i Östhammar som brandmän, ordonnanser, sjukvårdare med mera. Dessa år hölls heller inga större läger. 1946 deltog man så i det stora "Gröneölägret" utanför Västervik som samlade cirka 8000 scouter från hela Sverige.

Från början var inte scoutkåren en uttalad sjöscoutkår. En stor profil och eldsjäl inom Östhammars sjöscoutkår, Göran Andersson, födde idén med sjöscouting. Kåren införskaffade två så kallade bohusjollar som fick bli utbildningsplattform för mängder av Östhammarsungdomar. Otaliga är de hajker som sedan genomfördes med dessa jollar i Östhammars skärgård.

1964 började de första flickorna i Östhammars sjöscoutkår, åtskilliga år innan "samscouting" blev helt genomfört inom Svenska scoutförbundet.

I mitten av 70-talet var det så dags att förnya båtbeståndet. Bohusjollarna såldes och mer lättskötta jollar av typen Askeladden införskaffades. Dessutom kompletterades armadan med optimistjollar för de allra yngsta scouterna. Kåren har sedan kompletterat dessa med ytterligare jollar.

Kring 1990 var det så dags att satsa stort. Kåren hade en mycket bred verksamhet och deltog med en hel delegation i det stora internationella lägret i Korea 1988. Man behövde en större båt, helst skuta, som kunde användas av hela kåren men som i första hand skulla användas och skötas av kårens seniorscouter. Ett tillfälle att köpa en ekkoster, Kerstin, dök upp. Båten ägdes av en östhammarsbo och hade gått som fritidsbåt i Östhammar sedan 60-talet. Stora ansträngningar gjordes i kåren och tack vare hårt eget arbete och välvillig sponsring från företagare på orten kunde Kerstin köpas. Sedan dess har tusentals timmar lagts ner på Kerstin av scouter, ledare och föräldrar under ledning av eldsjälen och båtbyggaren Mats Edin. Idag är Kerstin en mycket fin och välfungerande skuta som alldeles utmärkt passar kårens behov. Kerstin har seglat med seniorer varje sommar sedan köpet och har bland annat varit med till riksläger vid Vättern via Göta kanal, seglat till Visby och åtskilliga gånger till Åland och Stockholms skärgård.

I slutet av niottiotalet var det så dags att ta ytterligare ett steg. En båttyp som skulle bli ett naturligt steg för patrullscouter mellan Askeladdarna och Kerstin behövdes. Östhammars segelsällskap, som kåren har ett mycket bra samarbete med, hade två båtar av typen 606 som kåren fick låna till verksamheten. Ett i och för sig angenämt problem fanns dock, kåren hade för många patrullscouter. Två 606:or räckte inte för verksamheten. Återigen ställde företagare på orten och kårens medlemmar upp, medel kunde samlas till att köpa ytterligare två båtar av typen 606.

Kåren förfogar numer över en komplett trappa av båtar:

För de yngsta miniorscouterna finns optimistjollar och kanadensare.

För juniorscouterna finns fyra askeladdar.

För patrullscouterna finns fyra 606:or.

För seniorerna finns Kerstin.

Även i Östhammars sjöscoutkår finns orosmoln. Vi har under kårens historia flyttat mellan ett flertal mer eller mindre lämpliga scoutlokaler som kommunen upplåtit. Idag huserar vi i lokaler som är alldeles ypperliga för vårt ändamål. Dessa lokaler ligger vid egen strand på Näsudden i Östhammars utkanter. Här har kåren, förutom ordentliga lokaler och förråd, tillgång till stor mark i avskilt läge och med egna bryggor där vi kan ha våra jollar. Dessvärre får vi inte nyttjanderätt till dessa mer än ett år framåt i taget. Kårens förhoppning är dock att få vara kvar så att vår verksamhet som nu omfattar ca 130 medlemmar kan fortsätta att blomstra. Så som den gjort mer eller mindra oavbrutet i närmare 70år.

Vad hände då med grabben från Norrtälje som en gång drog igång alltihop? Han flyttade från Östhammar och blev en rikskänd professor och scout, Nils Bejerot.