Om Scouterna

Scouterna gör unga redo för livet! Det syns inte alltid
utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att
uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor interna-
tionell gemenskap och samtidigt växa som människa. Att
vara scout. Det finns 38 miljoner scouter världen över,
varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdo-
mar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utveck-
lande och rolig fritid.

Scouternas aktiviteter genomförs i små grupper, patrul-
ler, där alla får synas och vara delaktiga utifrån sina egna
förutsättningar. Scouterna har ingen avbytarbänk. Våra
medlemmar uppmuntras att påverka vad som händer i
samhället, både i området där de bor och i världen. Scout-
erna kämpar för en bättre värld där alla människor är lika
mycket värda och mår bra.

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av
vuxna. Vår verksamhet är bred och bygger på en värde-
grund som i grund och botten handlar om att vara en
schysst kompis och medmänniska. Scouternas verksamhet
är öppen för alla barn och ungdomar.