Kerstin mastbygge

Det har hunnit bli maj och Kerstins mast är färdigbyggd och håller på att riggas på för påmastning. Hela bygget kan följas på Arbetsla Norra Roslagen (Allmogebåtsföreningen) hemsida:
http://allmogebatarnorraroslagen.se/visa_info.asp?PostId=12&Avdelning=00...
//Uffe