Scoutläger - Sommaren 2015

Vid sommarens scoutläger räknar vi att bli skeppsbrutna på ön Sundskär (ligger strax söder om söderön).
Där kommer vi att försmäkta i sex dygn, 1-7/8 (för spårare 4-7/8). Vi hoppas att vi under lägret kommer att lära oss att överleva på en (nästan) öde ö och att vi kan hitta på något sätt att ta oss därifrån.

Priset blir 1200 kr för hela veckan och 650 kr för spårarna.
Mer information kommer att lämnas ut i mitten på maj.
Preliminär anmälan sker på blanketten nedan senast 8/5, definitiv anmälan görs i och med betalning, senast 31/5.
Frågor besvaras av avdelningsledarna eller
Johnny Edin 0733-128 127.