Utmanarnas program för höstterminen 2018

Datum Program Utrustning Tid
27/8 Terminsstart - Brouppgift - Näsudden 27/8 kl18:00-19:30 18:00 till 19:30